HR-marketing

Consistentie in je arbeidsmarktcommunicatie

Wat is HR-marketing?

HR-marketing is een strategische benadering die de principes van marketing en human resources combineert om een sterk en aantrekkelijk werkgeversmerk te creëren en te promoten. Deze aanpak richt zich op het consistent communiceren van de unieke waarden en cultuur van een organisatie naar de arbeidsmarkt.

Uitgaande van de basis die gelegd is met Employer Branding, zorgt HR-marketing ervoor dat de boodschap over wat een organisatie als werkgever onderscheidt, coherent en aantrekkelijk wordt overgebracht naar potentiële en huidige medewerkers.

Door een duidelijke en consequente boodschap te hanteren, helpt HR-marketing een organisatie om niet alleen de juiste talenten aan te trekken, maar ook te behouden.

Het integreert verschillende communicatiekanalen – van sociale media en carrièrewesites tot recruitmentevenementen – om een samenhangend beeld van de organisatie als ideale werkplek te schetsen. Dit versterkt de positie van het bedrijf op de arbeidsmarkt, maakt het aantrekkelijker voor toptalent en verhoogt de betrokkenheid van huidige werknemers.

HR-marketing is dus niet alleen een verlengstuk van Employer Branding, maar een essentiële schakel in het bouwen van een duurzame relatie met zowel toekomstige als huidige medewerkers.

Benieuwd hoe we samen jouw merk kunnen laten groeien?

Bij Learnable. beginnen we direct met meedenken om jouw visie te realiseren. Laten we samen ontdekken hoe we jouw doelen kunnen bereiken.

DNA

Identificeer de unieke kernwaarden die uw bedrijf drijven.

TEAM

Maak van elke teaminspanning een kans om uw DNA te demonstreren.

CULTURE

Laat zien hoe uw cultuur bijdraagt aan een positieve werkomgeving en innovatie stimuleert.

CARRIÈRE

Highlight de ondersteuning en ontwikkelingskansen die u biedt.

EXPERTISE

Showcase de expertise van uw team door kennisdeling en thought leadership.

TALENT

Gebruik gerichte wervingacties om nieuw talent aan te trekken dat resoneert met uw merk.

Download Werkmodel 'TalentMagneet'.

Door het toepassen van onconventionele plannen van aanpak, gebaseerd op een diep begrip van zowel de marktdynamieken als de unieke cultuur van uw onderneming, stellen we u in staat niet alleen nieuw talent aan te trekken maar ook een omgeving te cultiveren waarin bestaand talent floreert. 

Onze arbeidsmarktcommunicatiestrategieën zijn ontworpen om een echo te creëren in de harten en geesten van de meest begeerde professionals, hen niet alleen naar uw deur te leiden maar ook de deur naar ongekende mogelijkheden binnen uw organisatie te openen.

Of u bent een ambitieuze
professional die op zoek is naar
bruikbare inzichten.

DSC01264 (1)

Door te investeren in je werkgeversmerk kun je als bedrijf betere mensen aanwerven en behouden. De betrokkenheid wordt ook groter.

Content marketing: De bouwsteen van HR-marketing.

Content marketing is een strategische techniek gericht op het creëren en distribueren van waardevolle en tijdloze content om een duidelijk gedefinieerd publiek aan te trekken en te behouden – met als uiteindelijk doel relevante interacties te stimuleren.

In de context van HR-marketing, omvat dit het delen van inzichten, verhalen en informatie die de bedrijfscultuur, werknemerservaringen en carrièremogelijkheden binnen een organisatie belichten

Het hart van HR-marketing ligt in het effectief communiceren van uw waarde als werkgever.

Het creëren van strategische content vereist een diepgaand begrip van uw doelgroep. Het gaat om meer dan alleen het promoten van vacatures; het draait om het delen van inzichten die uw toewijding aan werknemerswelzijn, ontwikkelingsmogelijkheden en de impact van uw organisatie op de maatschappij weerspiegelen.

Door de kracht van content marketing te koppelen aan HR-marketing, transformeert uw organisatie in een toonaangevende kracht die niet alleen talent aantrekt, maar ook inspireert en behoudt. Het is deze synergie die uw werkgeversmerk onweerstaanbaar maakt in de ogen van toekomstige sterren. 

De rol van drukwerk in HR-marketing.

In het digitale tijdperk blijft print-en presentatiematerialen een krachtige en tastbare manier om de boodschap over te brengen. In de context van HR-marketing speelt het een cruciale rol bij het promoten van interne evenementen zoals workshops en teambuildingsactiviteiten.

Print-en presentatiematerialen zoals posters, brochures, t-shirts of bruikbare gadgets bieden een directe en blijvende herinnering aan evenementen, en versterken de interne communicatie binnen een organisatie.

Een naadloze integratie van drukwerkexpertise binnen alle facetten van uw HR-marketingstrategie is essentieel. Dit houdt in dat de kernwaarden en boodschappen van uw employer brand consequent worden weergegeven in uw gedrukte materialen, resulterend in een uniforme en direct herkenbare merkbeleving.

DNA

Identificeer de unieke kernwaarden die uw bedrijf drijven.

TEAM

Maak van elke teaminspanning een kans om uw DNA te demonstreren.

CULTURE

Laat zien hoe uw cultuur bijdraagt aan een positieve werkomgeving en innovatie stimuleert.

CARRIÈRE

Highlight de ondersteuning en ontwikkelingskansen die u biedt.

EXPERTISE

Showcase de expertise van uw team door kennisdeling en thought leadership.

TALENT

Gebruik gerichte wervingacties om nieuw talent aan te trekken dat resoneert met uw merk.

Download Werkmodel 'TalentMagneet'.

Door het toepassen van onconventionele plannen van aanpak, gebaseerd op een diep begrip van zowel de marktdynamieken als de unieke cultuur van uw onderneming, stellen we u in staat niet alleen nieuw talent aan te trekken maar ook een omgeving te cultiveren waarin bestaand talent floreert. 

Onze arbeidsmarktcommunicatiestrategieën zijn ontworpen om een echo te creëren in de harten en geesten van de meest begeerde professionals, hen niet alleen naar uw deur te leiden maar ook de deur naar ongekende mogelijkheden binnen uw organisatie te openen.

Benieuwd hoe we samen jouw merk kunnen laten groeien?

Bij Learnable. beginnen we direct met meedenken om jouw visie te realiseren. Laten we samen ontdekken hoe we jouw doelen kunnen bereiken.

Opleidingen: Een productieve manier van teambuilding.

In de huidige dynamische bedrijfswereld wordt het steeds belangrijker om niet alleen te investeren in de individuele groei van medewerkers, maar ook in de cohesie en het collectieve succes van het team. 

Opleidingen bieden een unieke en productieve manier van teambuilding die verder gaat dan de traditionele activiteiten.

De communicatie over opleidingsmogelijkheden en de nadruk op teambuilding en persoonlijke ontwikkeling spelen een cruciale rol binnen HR-marketing.

Het actief promoten van deze kansen benadrukt de investering van een organisatie in haar medewerkers en versterkt het werkgeversmerk. Potentiële kandidaten worden aangetrokken tot bedrijven die waarde hechten aan ontwikkeling en teamdynamiek, wat de talentenpool van de organisatie kan vergroten.

5 voordelen van een doordachte HR-marketing.

In de uitdagende wereld van HR- en marketingprofessionals, waar de druk om met beperkte middelen toch een grote impact te maken constant aanwezig is, biedt een holistische aanpak in HR-marketing, die content marketing, drukwerk en opleidingen omvat, een veelbelovende oplossing. Deze geïntegreerde strategie gaat verder dan het eendimensionale gebruik van sociale media en belicht de veelzijdige manieren waarop organisaties hun employer brand kunnen versterken en effectief kunnen communiceren met zowel huidige als potentiële werknemers.

Hier volgt een herzien overzicht van de kernvoordelen van deze uitgebreide HR-marketingaanpak:

Content marketing voor diepgaande engagement

Content marketing biedt een platform om de verhalen, waarden en cultuur van uw organisatie te delen op een manier die resonantie vindt bij uw doelpubliek. Dit versterkt niet alleen uw employer brand, maar bouwt ook een fundament van vertrouwen en betrokkenheid op bij potentiële kandidaten.

Drukwerk voor tastbare herinneringen

In een tijdperk gedomineerd door digitale communicatie, biedt drukwerk een tastbare en blijvende herinnering aan uw bedrijfscultuur en -waarden. Van brochures tot posters die opleidingen en teambuilding activiteiten promoten, drukwerk versterkt de interne communicatie en benadrukt uw inzet voor werknemerontwikkeling en -welzijn.

Opleidingen als teambuilding instrument

Investeren in opleidingen is een directe investering in uw team. Het biedt niet alleen persoonlijke en professionele groeimogelijkheden, maar fungeert ook als een effectieve vorm van teambuilding. Dit bevordert niet alleen de ontwikkeling van vaardigheden, maar ook de onderlinge relaties en de bedrijfscultuur.

Geïntegreerde communicatie voor maximale impact

Door deze elementen te combineren in een samenhangende HR-marketingstrategie, creëert uw organisatie een omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en begrepen voelen. Dit leidt tot hogere tevredenheid, betrokkenheid en uiteindelijk tot het aantrekken en behouden van topkandidaten.

Verhoging van de productiviteit door externe erkenning

Het integreren van een uitgebreide HR-marketingstrategie, inclusief content marketing, drukwerk en opleidingen, draagt bij aan een verhoogde productiviteit binnen het team, mede dankzij externe erkenning. Wanneer werknemers zien dat hun organisatie actief promoot en investeert in hun ontwikkeling, en dat deze inzet wordt erkend buiten de muren van het bedrijf, verhoogt dit hun motivatie en trots op hun werk. Deze externe erkenning fungeert als een krachtige motivator, stimuleert werknemers om hogere prestaties te leveren en draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur.

Van Employer Branding tot HR-marketing.

Om een succesvolle transitie van een Employer Branding traject naar een doordachte HR-marketing te realiseren, zijn er concrete stappen en tools nodig. 

Een concrete aanpak

voor maximale impact

Ontdek onze gestroomlijnde aanpak in zes fasen voor HR-marketing, uit te voeren om uw organisatie consistent aanwezig te houden in de leefwereld van uw (potentiële) medewerkers. Elk onderdeel van dit traject is zorgvuldig ontwikkeld om de aandacht van de talenten gecapteerd te houden.

Fase 1

Definiëren van organisatie- en communicatie-
behoeften

De eerste stap in het ontwikkelen van een succesvolle employer branding strategie is het helder krijgen van de kernidentiteit van de organisatie en de primaire communicatievraagstukken. Dit omvat het vaststellen van wat de organisatie uniek maakt, welke waarden zij uitdraagt en wat zij wil communiceren naar de arbeidsmarkt.

De doelbepalingsfase

“Definiteness of purpose is the starting point of all achievement."

Fase 2

Analyse van de organisatie en omgeving

Een grondige analyse van zowel de interne organisatiestructuur als de externe marktomgeving is cruciaal. Deze fase omvat het onderzoeken van de huidige positie van de organisatie binnen haar sector, het begrijpen van de bedrijfscultuur, en het in kaart brengen van de concurrentie en algemene trends binnen de arbeidsmarkt.

De oriantatiefase

"Don't let yesterday take up too much of today."

Fase 3

Bepalen van doelgroepen en positionering

Het identificeren van specifieke doelgroepen en het bepalen van een duidelijke positionering zijn essentiële stappen. Dit houdt in dat wordt vastgesteld wie de ideale kandidaten zijn voor de organisatie en hoe de organisatie zich wil positioneren ten opzichte van deze doelgroepen om zich te onderscheiden van concurrenten.

De identificatiefase

"Everyone is important. Trouble is trying to figure out why."

Fase 4

Afspreken van kernboodschappen-en kanalen

Op basis van de voorgaande analyses wordt vastgesteld wat de communicatiebehoeften zijn en welke kanalen het meest relevant zijn om de doelgroepen te bereiken. Dit omvat het detecteren van de specifieke behoeften op het gebied van communicatie en het kiezen van de meest effectieve middelen en platformen, zoals sociale media, drukwerk, en digitale marketing, om de boodschap over te brengen.

De planningsfase

"You never really understand a person until you consider things from his point of view."

Fase 5

Creatie en distributie van content en drukmaterialen

In deze fase worden de contentstrategie en de planning van communicatiematerialen uitgewerkt. Dit omvat het creëren van boeiende content die de waarden, activiteiten en cultuur van de organisatie weerspiegelt, evenals het ontwerpen van drukmaterialen voor de promotie van opleidingen, workshops en evenementen. Een gedetailleerde contentkalender zorgt ervoor dat alle communicatie-uitingen tijdig en consistent worden uitgerold.

De actiefase

"I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great things."

Fase 6

Impactmeting en optimalisatie

De culminatie van uw HR-marketing ligt in de krachtige evaluatie van de uitgevoerde strategie. Deze fase onthult door middel van scherpe analyses de echte impact van uw inspanningen. Het concentreert zich op het meten van engagement, reacties op initiatieven, en de algemene merkperceptie. Deze evaluatie is de sleutel tot het ontsluiten van diepgaande inzichten, die dienen als leidraad voor de verfijning van toekomstige acties en het versterken van uw positie als een toonaangevende werkgever.

AI-gedreven rapportage

"'Show me a guy who’s afraid to look bad, and I’ll show you a guy you can beat every time."

Elke fase in dit proces is een testament van uw toewijding aan excellentie, en samen bouwen we aan een werkgeversmerk dat niet alleen aantrekt, maar ook inspireert en behoudt.

Ingrediënten van
een effectieve employer branding.

Het opbouwen van een sterk werkgeversmerk is een continu proces dat tijd, expertise en toewijding vereist. Dit zijn vier basisingrediënten voor een employer branding traject dat werkt.

Een kristalheldere bedrijfscultuur

Zoals eerder vermeld, is het definiëren en communiceren van je bedrijfscultuur van cruciaal belang. Dit kan worden gedaan door middel van interne communicatiekanalen, teambuildingactiviteiten en door ervoor te zorgen dat de waarden en normen van de organisatie duidelijk zijn voor alle werknemers.

Een kristalheldere bedrijfscultuur

Een positieve werkomgeving

Zorg ervoor dat uw werknemers zich ondersteund en gewaardeerd voelen. Dit kan worden bereikt door middel van flexibele werkuren, een goede balans tussen werk en privé, en door te investeren in de ontwikkeling en groei van werknemers.

Een positieve werkomgeving

Een sterk leiderschap

Effectieve en inspirerende leiders zijn essentieel voor een positieve bedrijfscultuur. Zorg ervoor dat je managers en leidinggevenden de waarden van het bedrijf belichamen en dat ze actief betrokken zijn bij het welzijn van hun werknemers.

Een sterk leiderschap

Een doordachte employer value proposition

Identificeer wat jouw organisatie uniek maakt en communiceer dit duidelijk naar potentiële werknemers. Dit kan variëren van loopbaanontwikkeling tot bedrijfsvoordelen en alles daartussenin.

Een doordachte employer value proposition

DNA

Identificeer de unieke kernwaarden die uw bedrijf drijven.

TEAM

Maak van elke teaminspanning een kans om uw DNA te demonstreren.

CULTURE

Laat zien hoe uw cultuur bijdraagt aan een positieve werkomgeving en innovatie stimuleert.

CARRIÈRE

Highlight de ondersteuning en ontwikkelingskansen die u biedt.

EXPERTISE

Showcase de expertise van uw team door kennisdeling en thought leadership.

TALENT

Gebruik gerichte wervingacties om nieuw talent aan te trekken dat resoneert met uw merk.

Download Werkmodel 'TalentMagneet'.

Door het toepassen van onconventionele plannen van aanpak, gebaseerd op een diep begrip van zowel de marktdynamieken als de unieke cultuur van uw onderneming, stellen we u in staat niet alleen nieuw talent aan te trekken maar ook een omgeving te cultiveren waarin bestaand talent floreert. 

Onze arbeidsmarktcommunicatiestrategieën zijn ontworpen om een echo te creëren in de harten en geesten van de meest begeerde professionals, hen niet alleen naar uw deur te leiden maar ook de deur naar ongekende mogelijkheden binnen uw organisatie te openen.

Benieuwd hoe we samen
uw merk kunnen laten groeien?

Bij Learnable. beginnen we direct met meedenken om uw visie te realiseren. Laten we samen ontdekken hoe we uw doelen kunnen bereiken.