KMO – PORTEFEUILLE

Wat? 

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Learnable. is een erkend dienstverlener voor het aanbieden van advies en opleidingen onder de kmo-portefeuille. Met deze maatregel krijg jij als onderneming of zelfstandige met zetel in Vlaanderen een subsidie van tot 30% op de door ons verstrekte adviezen.

Een aanvraag voor de kmo-portefeuille kan via de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen. Ons registratienummer is DV.A238937 voor de adviesopdrachten en DV.O238936 voor de opleidingstrajecten.

De aanvraag voor een betaling via de kmo-portefeuille dient in alle gevallen ten laatste 14 kalenderdagen na de startdatum van de samenwerking voor het leveren van de diensten uitgevoerd worden. Je kan een steunaanvraag reeds indienen vanaf het moment van ondertekening, ook al is de opdracht nog niet gestart.

Voor wie?

De subsidie kan gebruikt worden door kmo’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. Het VLAIO hanteert de Europese kmo-definitie (ook zie hironder). Daarnaast dient jouw onderneming ook een aanvaardbare rechtsvorm te hebben met een vestiging van jouw onderneming in Vlaanderen. Een administratieve overheid mag slechts participeren in de vennootschap voor minder dan 25%. 

Een kmo is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

Een kleine onderneming (ko) is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.

-Welk advies komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille?

Strategie, leerplan opstellen voor medewerkers, marktonderzoek en productlancering zijn cruciaal aspect van bedrijfsvoering. Zij hebben een aanzienlijke impact op de doelbewuste groei en stabiliteit van elke organisatie. Bedrijven die willen professionaliseren, ontbreken vaak de juiste tools, inzichten en klankborden om hun strategisch traject uit te tekenen. Voor een blijvend competitief voordeel, dien je je af te vragen hoe je als bedrijf de capaciteit kan ontwikkelen om de juiste keuzes te maken. Keuzes die doorheen je ganse organisatie gaan. De kmo-portefeuille kan je hierbij de extra steun geven om jouw strategie uit te werken.

Vanuit Learnable. staan wij jou bij met de nodige tools, triggers en tips voor de professionalisering van jouw bedrijf. Om zo jouw strategische beslissingen te ondersteunen alvorens over te gaan tot implementatie van de gemaakte beleidskeuzes. Dit doen wij door advies te verlenen over marketingstrategie, marktonderzoek, algemene ondernemingsstrategie en personeelszaken.

Er zijn twee mogelijke types die in aanmerking voor een subsidie voor advies:

  • Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie. 

  • Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Heb je het idee dat een extern klankbord wel eens kan zorgen voor een heldere kijk op jouw plannen, aarzel dan niet ons te contacteren. Je bent steeds welkom in ons kantoor of we komen graag langs voor een verkennend gesprek.

-Welke opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille?

Goed opgeleid personeel krijgt meer werk af in dezelfde tijd en maakt minder fouten. De mogelijkheid tot het volgen van trainingen en opleidingen verhoogt namelijk het werkplezier en dat zorgt ervoor dat men beter presteert. Zo verbeter je als organisatie de dienstverlening richting je klanten aanzienlijk. De kmo-portefeuille kan je hierbij de extra steun geven om jouw leerplan in praktijk te zetten voor je personeel.

Vanuit Learnable. staan wij jou bij met onze opleidingen in diverse domeinen. Om zo jouw strategische beslissingen en professionaliseringsactiviteiten te ondersteunen alvorens over te gaan tot de verdere lancering van de nieuwe producten, campagnes en strategie. 

Onze opleidingen die in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille zijn hoofdzakelijk bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren. Zij zijn toegankelijk voor de werkenden in je bedrijf en de inhoud is gericht op de kernprocessen van je onderneming zoals bijvoorbeeld communicatie, personeelszaken en verkoop.

Hoeveel kan de subsidie met de kmo-portefeuille bedragen?

Kleine onderneming

Een kleine onderneming die gebruik maakt van ons advies kan tot 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.

Middelgrote onderneming

Een middelgrote onderneming die gebruik maakt van ons advies, kan tot 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 per jaar.

Een gesubsidieerd advies of opleidingstraject kost bij ons minstens € 500 (ex. btw) en maximaal € 25.000 (ex. btw) voor een kleine onderneming en € 50.000 (ex. btw) voor middelgrote ondernemingen

Hoe vraag je de kmo-portefeuille aan? Klik hier.